به سايت "طرح توسعه گردشگري مجمع همياري" خوش آمديد؛

Welcome to Majma Hamyari website;

 

ارتباط با ما

Contact us

ثبت نام

Register

ورود کاربران

Users Login

درباره ما

About us

صفحه نخست

First page


انتخاب نوع بسته

طرح مورد نظر خود را از لیست زیر انتخاب نمایید:
نوع طرح
رايگان
بسته همیار یک
بسته همیار سه
بسته همیار چهار
بسته همیار هشت


 

بسته 1

20+ package

بسته 2

50 package (Type1)

بسته 3

90- package

دوره هاي آموزشي ماهانه

جوايز مسابقه در هر ماه

پکيج هاي سفر و محصولات صنايع دستي

پکيج هاي سفر و محصولات صنايع دستي

پکيج هاي سفر و محصولات صنايع دستي

کارت رفاه گردشگري

شرکت در همايش، جشنواره، کارگاه آموزشي

بسته سفر

3 تا 15 ميليون تومان

1 تا 19 ميليون تومان

4 تا 20 ميليون تومان

حق اشتراک ماهانه

20 هزار تومان با افزايش ماهانه 500 تومان

50 هزار تومان ثابت

90 هزار تومان با کاهش ماهانه 500 تومان

با ما در ارتباط باشيد:

+981133321575

@dehkadehroyaha